Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό ΣυμβούλιοΤο διοικητικό συμβούλιο ρυθμίζει και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της συνέλευσης των μελών της ελληνικής κοινότητας. Συνγκροτείται απο 7 δοικητικά μέλη.

Καθήκοντα του διοικητικόυ συμβούλιου:

• Εκπροσώπηση των ενδιαφερόντων των μελών της κοινότητας
• Συζήτηση και επίλυση των προβλημάτων, τα οποία αντιμετωπίζει η κοινότητα
• Διοργάνωση πολιτιστικών εκδιλώσεων