Καταστατικό

Το Καταστατικό της Ελληνικής Κοινότητας Γκέρλινγκεν, μπορείτε σε μορφή PDF να το κατεβάσετε.